تعرفه ها

داشتن یه کسب و کار چه در محیط چه در فضای مجازی نیازمند سرمایه گذاری هست. سرمایه ای که برای کسب و کار محیطی پرداخت میشود و بازگشت سرمایه به نسبت به سرمایه گذاری روی کسب و کار دیجیتال و بازگشت سرمایه، کسب و کار های محیطی آورده کمتری برای شما خواهند داشت

از این رو تیم امین فرهادی بر این موضوع به توافق رسیدیم که برای بهبود کلی وضع جامعه و جلوگیری از فقر که عامل اصلی بسیاری از مشکلات است میشه گفت 98درصد مشکلات. با همراهی شما کسب و کار شما را با حداقل سرمایه مورد نیاز راه اندازی میکند و به صورت پله ای با افزایش درامد شما درامد ما هم افزوده میشه. و این یه فرایند برد برد هستش